M33 Triangulum Galaxy

Astrobin: https://www.astrobin.com/82hx3t/ Astrometry: https://nova.astrometry.net/user_images/7518147#annotated M33 Triangulum Galaxy Link: https://www.xiulong.it/tianwensheying/2023/03/14/m33-triangulum-galaxy/ Link al TIFF/FITS: https://www.dropbox.com/s/m4skq72uvk58dy8/LRGB_lfL_DBEspccEZDENOISE.xisf?dl=0 Strumentazione Telescopi O Obiettivi Di Acquisizione William Optics Redcat 51 Camere Di Acquisizione ZWO…

View More M33 Triangulum Galaxy

C-2022 E3 ZTF – 20/01/2023

Astrobin: https://www.astrobin.com/yl6v6a/ Astrometry: https://nova.astrometry.net/user_images/7219668#annotated C-2022 E3 ZTF – 20/01/2023 Link: https://www.xiulong.it/tianwensheying/2023/01/25/c-2022-e3-ztf-20-01-2023/ Link al TIFF/FITS: https://www.dropbox.com/s/zzoi1ukclws1nmu/C2022E3ZTF-20012023-LRGB_lfL.xisf?dl=0  Strumentazione Telescopi O Obiettivi Di Acquisizione: William Optics Redcat 51 Camere Di…

View More C-2022 E3 ZTF – 20/01/2023