Milky Way in Livorno Monterotondo hill

No Comments
The Milky Way in Livorno, Monterotondo hill, looking to Montenero (Via del Pino)

Lat.: 43,30.6058200NLon.: 10,21.0987000E
H.Sea Level: m. 33,10
Canon EOS 6D Mark III
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical
One single shot, 22/05/2020 h.01:45 a.m.: f/5.6 ISO 6400 24 sec.
Post-production: Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop CS4, Nik Collection 1.1

Astrobin: https://www.astrobin.com/jil7vk/

Astrometry:

黄鹤楼  Huáng hè lóu

No Comments

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空幽幽。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

黄鹤楼

崔颢(唐)

 ***

 xī rén yǐ chéng huáng hè qù,cǐ dì kōng yú huáng hè lóu。

 huáng hè yí  qù  bú  fù  fǎn,  bái yún qiān zǎi kōng yōu yōu。

 qíng chuān lì lì hàn yáng shù,fāng cǎo qī qī yīng wǔ zhōu。

 rì mù xiāng guān hé chù shì,yān bō jiāng shàng shǐ rén chóu。

 Huáng hè lóu

 Cuī hào (táng)

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.